quinta-feira, 9 de novembro de 2023

REDE DE HISTÓRIA E MEMORIA LIGADOS A ESCRAVIDÃO E AO TRAFICO DE ESCRAVOS

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387045

GUIA DA UNESCO - Una guía para la administración de sitios e itinerarios de memoria.

Ficha 22: Ruta de la libertad (A Rota da Liberdade), São Paulo, Brasil (A Rota da Liberdade), São Paulo, Brasil ■ ANTECEDENTES ■ ANTECED...